Polityka plików cookie

Witamy

Witamy na stronie internetowej www.esoczewki.pl . Strona ta jest własnością N.z.o.z. Gabinety medyczne Esoczewki.pl Krzysztof Kałka .  Z niniejszej Polityki Plików Cookie dowiedzą się Państwo o stosowanych przez nas praktykach w celu zbierania informacji uzyskiwanych od Państwa, gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej za pomocą Plików Cookie lub innych technologii trakujących.

Podczas poruszania się po niniejszej stronie internetowej pewne anonimowe informacje mogą być zbierane w sposób bierny (tzn. bez Państwa czynnego udziału) przy użyciu różnych technologii, takich jak „ciasteczka”, tagi, sygnalizatory sieci czy nawigacyjne zbieranie danych (statystyki, logi serwera, analiza przejść). Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do naszej strony pewne anonimowe informacje, takie jak adres URL strony, z której Państwo weszli, adres IP czy wersja przeglądarki używanej przez Państwa komputer. Strona ta może również zbierać anonimowe informacje z Państwa komputera za pomocą plików cookie, tagów i znaczników nawigacyjnych. Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, by informowała o nadejściu plików cookie lub też całkowicie blokowała ich odbiór. Niektóre elementy strony mogą jednak nie działać po wyłączeniu obsługi tzw. „ciasteczek”.

Niniejsza strona może wykorzystywać zebrane biernie anonimowe informacje do zapewnienia lepszej obsługi użytkowników, dostosowania strony do ich preferencji, gromadzenia i analizy statystyk oraz trendów, a także administrowania i ulepszania strony w inny sposób. Informacje takie nie są łączone z danymi osobowmi zebranymi w innym miejscach niniejszej strony, o ile nie wyrazili Państwo na to zgody.

Plik cookie to informacja, którą strona internetowa wysyła do przeglądarki użytkownika, aby móc zapamiętać jego dane i preferencje.

„Ciasteczka sesyjne” to tymczasowe informacje używane do ulepszenia nawigacji, uniemożliwienia użytkownikom wpisywania błędnych informacji (strona „zapamiętuje” poprzednio wpisywane informacje, takie jak wiek czy kraj zamieszkania, i blokuje późniejsze zmiany) oraz zbierania danych statystycznych o stronie. Informacje te zostają usunięte po zamknięciu wyszukiwarki lub wyłączeniu komputera.

„Ciasteczka trwałe” to stałe informacje, które zapisywane są na twardym dysku komputera i pozostają tam, dopóki ktoś ich nie wykasuje. Trwałe pliki cookie przechowują na Państwa komputerze informacje, które mogą. np. umożliwić odzyskanie wcześniej wprowadzonych danych (takich jak hasła), pomóc określić, które rejony sieci cieszą się największym zainteresowaniem użytkowników czy na bieżąco dostosowywać stronę do preferencji odwiedzających. „Ciasteczka trwałe” umieszczane przez naszą stronę na Państwa komputerze mogą zawierać dane osobowe, jednak tylko jeśli są Państwo zarejestrowani na naszej stronie lub w inny sposób wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W innych przypadkach serwer naszej strony wie tylko, że niezidentyfikowany użytkownik z Państwa plikiem cookie powrócił na stronę.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę tak, by akceptowała lub odrzucała wszystkie „ciasteczka” bądź też informowała o nadejściu pliku cookie, dając możliwość zdecydowania, czy je zaakceptować. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o „ciasteczkach” oraz ustawieniach własnych preferencji, prosimy wpisać hasło „cookie" w zakładce Pomoc w używanej przez Państwa przeglądarce.

Nasza strona może używać adresów Protokołu internetowego (IP). Adres IP to numer przypisany komputerowi użytkownika przez dostawcę usług internetowych i umożliwiający korzystanie z internetu. Zwykle uznawany jest za informację anonimową, ponieważ w większości przypadków jest dynamiczny (zmienia się za każdym razem, kiedy użytkownik łączy sie z internetem), rzadziej statyczny (przypisany na stałe danemu komputerowi). Adres IP może być przydatny do diagnozowania problemów z serwerem, zgłaszania zbieranych informacji, określenia najszybszej ścieżki dostępu komputera do strony, a także administracji rozwoju strony.

Tagi internetowe (znane także, jako jednopikselowe GIF-y, czyste GIF-y czy niewidzialne GIF-y) są mniejsze od plików cookie i przekazują serwerowi strony informacje, takie jak adres IP i rodzaj przeglądarki na komputerze odwiedzającego. Tagi mogą być umieszczane w reklamach internetowych, przez które odwiedzający wchodzą na stronę, bądź w dowolnych miejscach na stronie. Pokazują one, ile razy dana strona jest odwiedzana i które informacje są przeglądane.

Dane nawigacyjne (statystyki, logi serwera, analiza przejść) wykorzystywane są do zarządzania systemem, rozwijania zawartości strony, badań rynku oraz przekazywania informacji odwiedzającym.

Przegląd przepisów dotyczących zgody na wykorzystywanie Plików Cookie

Prawo UE wymaga od organizacji umieszczających pliki cookie za pośrednictwem strony internetowej na komputerach odwiedzających stronę użytkowników, otrzymania zgodyo przekazaniu jasnych i pełnych informacji na temat wykorzystywania plików cookie.

W celu zapewnienia zgodności z tymi przepisami, wykonaliśmy cztery kroki:

 1. Zidentyfikowaliśmy pliki cookie i inne technologie trackujące wykorzystywane przez naszą stronę internetową, cele w jakich są wykorzystywane i związane z nimi informacje takie jak okres ich ważności oraz czy są to pliki cookie przesyłane przez naszą stronę internetową czy pochodzą od wykorzystywanych przez nas technologii firm, z którymi współpracujemy.

 2. Oceniliśmy stopień inwazyjności tych plików w stosunku do oczekiwanego przez użytkowników poziomu Ochrony Prywatności, na podstawie informacji zebranych powyżej w punkcie (1).

 3. Dostarczamy „jasnych i pełnych” informacji na temat plików cookie z odpowiednim wyjaśnieniem stopnia inwazyjności każdego z nich.

 4. Podjęliśmy decyzję co do właściwej strategii otrzymywania zgody na wykorzystanie plików cookie z uwzględnieniem celu i sposobu ich wykorzystania oraz stopnia inwazyjności. Niektóre rodzaje plików cookie na mocy przepisów mogą podlegać wyjątkom i w takich przypadkach wyrażenie zgody na ich wykorzystanie nie będzie wymagane.
   

Rodzaje zgód na wykorzystywanie Plików Cookie zastosowane na tej stronie internetowej

Europejskie standardy uzyskiwania zgody na używanie plików cookie i podobnych technologii trackujących (np. pikseli trackujących i kodów skryptów) („Ciasteczka” lub „Pliki Cookie”), nadal się rozwijają. O ile strategie uzyskania wcześniejszej, wyraźnej zgody (strategie opt-in) stanowią najmocniejsze pod względem prawnym rozwiązanie, o tyle mogą one nie odpowiadać Państwa oczekiwaniom oraz negatywnie wpływać na zbieranie danych za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 
Jako rozwiązanie, przyjęliśmy zasadę uzyskiwania zgody wyrażanej poprzez niezmienienie przez Państwa ustawień przeglądarki internetowej poprzez zablokowanie Plików Cookie po otrzymaniu wyjaśnienia na temat używanych przez nas Plików Cookie oraz prostego, łatwo-dostępnego sposobu ich zablokowania. Takie rozwiązanie umożliwia Państwu w pełni świadome zaakceptowanie wykorzystywanych przez nas Plików Cookie, które chcecie otrzymywać i zablokowanie Plików Cookie, których nie będziecie Państwo chcieli otrzymywać.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie zależeć będzie od stopnia inwazyjności poszczególnych Plików Cookie biorąc pod uwagę:

 • czy Pliki Cookie wysyłane są przez naszą stronę internetową czy pochodzą od wykorzystywanych przez nas technologii firm, z którymi współpracujemy

 • jaki rodzaj danych zbiera Plik Cookie

 • w jakim celu zbierane są dane

 • jaki jest ich termin ważności

 • rodzaj strony, przez którą są one przesyłane

Dla Plików Cookie wymagających udzielenia zgody, stosujemy trzy-stopniowe podejście do uzyskania zgody od osób przeglądających i korzystających z naszej strony internetowej:

 • Dla Plików Cookie o niskiej inwazyjności: dostarczamy w niniejszej Polityce Plików Cookie opisów używanych „ciasteczek” oraz sposobu ich usunięcia. W przypadku, gdy nie zmienią Państwo ustawień przeglądarki odnośnie tych Plików Cookie, rozumiemy, że wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.

 • Dla Plików Cookie o średniej inwazyjności: wykorzystujemy tę samą strategię co w przypadku ciasteczek o niskiej inwazyjności, poszerzając ją o dodawanie kontekstowych odwołań na naszej stronie internetowej informującej o wykorzystaniu Plików Cookie (np. poprzez komunikat mówiący o wykorzystaniu Plików Cookie obok targetowanych w ten sposób reklam lub innej funkcjonalności polegającej na wykorzystaniu Plików Cookie)

 • Dla Plików Cookie o wysokiej inwazyjności zostanie zaimplementowana strategia wyrażania uprzedniej zgody na otrzymywanie Plików Cookie (np. poprzez wykorzystanie banneru/ okna pop-up wymagającego od użytkownika wyrażenia zgody zanim Pliki Cookie zostaną przesłane).
   

Zgoda na otrzymywanie Plików Cookie

Pliki Cookie wykorzystywane przez naszą stronę internetową zaliczane są jedynie do Plików Cookie o średniej i niskiej inwazyjności.

Informacje o Plikach Cookie podane są pod kątem ich typu a nie tożsamości

Biorąc pod uwagę znaczną liczbę Plików Cookie przesyłanych na stronach internetowych, tabela w Aneksie A nie opisuje i ocenia poziomu inwazyjności każdego Pliku Cookie indywidualnie. Zamiast tego grupuje Pliki Cookie w kategorie (na przykład "ciasteczka reklamowe", "ciasteczka do celów raportowania" i tak dalej) i ocenia inwazyjność każdej kategorii, biorąc pod uwagę specyficzne cechy Plików Cookie, które w danej kategorii występują. Pozwala to na ujawnienie i opisanie „ciasteczek” w sposób prostszy i bardziej zrozumiały dla konsumentów.

Uwaga:  Ocena typów Plików Cookie obsługiwanych za pośrednictwem tej strony internetowej znajduje się w Aneksie A i dostarcza informacji na temat celów ich wykorzystywania, czasu ich wygaśnięcia oraz sposobów ich usunięcia w kolumnie „Jak zablokować”.

Linki do innych stron

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub przekierowania do innych stron internetowych, których nasza Polityka Prywatności nie dotyczy. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Polityki Prywatności każdej ze stron internetowych, którą będą Państwo odwiedzać.

Jak skontaktować się z nami

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki Plików Cookie lub praktyk informacyjnych stosowanych na naszej stronie internetowej, prosimy o kontakt:

N.z.o.z. Gabinety medyczne Esoczewki.pl Krzysztof Kałka ul dr Kwart 4 28-300 Jędrzejów

E-mail:kontakt@esoczewki.pl

Zmiany w Polityce Plików Cookie

Jeżeli niniejsza Polityka Plików Cookie ulegnie zmianie, zaktualizowana wersja zostanie tutaj opublikowana. Polityka Prywatności została ostatnio zmodyfikowana 22/03/2013

Aneks A: Rodzaje Plików Cookie wykorzystywanych przez naszą stronę internetową

Rodzaj Pliku Cookie

 Źródło

Cel

Wygaśnięcie

Jak zablokować

Pliki Cookie przesyłane przez esoczewki.pl

Pliki cookie niezbędne do podstawowego działania strony i jej funkcjonalności 

esoczewki.pl

Wymienione pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony. Pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa oraz efektywności w wyświetlaniu naszej strony.

Pliki cookie stosowane w opisanym uprzednio celu są usuwane automatycznie z Państwa urządzeń po upływie miesiąca od ostatniej Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.

Możecie Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki by akceptowała lub usuwała wymienione pliki cookie. Ponieważ ustawienia każdej przeglądarki różnią się, aby uzyskać więcej informacji powinni Państwo skorzystać z zakładki Pomoc w używanej przez Państwa przeglądarce.

Pliki cookie służące ulepszeniu strony internetowej

esoczewki.pl

Te pliki cookie pomagają nam w poprawie użyteczności naszej strony i lepszego dopasowania jej do Państwa preferencji. Pozwalają nam one np. na wykrycie czy przeglądarka, z której Państwo korzystają umożliwia uruchomienie tzw. skryptów, które zapewniają działanie dodatkowych funkcjonalności oraz pozwalają nam na zapamiętanie wybranych przez Państwa preferencji dotyczących np. rozmiaru czcionki lub języka wyświetlania.

Pliki cookie przesyłane przez naszą stronę internetową w opisanym uprzednio celu są automatycznie usuwane z Państwa urządzeń po zamknięciu przez Państwa przeglądarki.

Możecie Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki by akceptowała lub usuwała wymienione pliki cookie. Ponieważ ustawienia każdej przeglądarki różnią się, aby uzyskać więcej informacji powinni Państwo skorzystać z zakładki Pomoc w używanej przez Państwa przeglądarce.

Pliki cookie i inne technologie trackujące przesyłane przez dostawców J&J i inne firmy

Pliki cookie i technologie używane do raportowania

Google Analytics

Te pliki cookie wykorzystywane są do gromadzenia informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownicy odwiedzający naszą stronę internetową z niej korzystają. „Ciasteczka” zbierają informacje w sposób anonimowy, zawierający informacje na temat tego, z jakich stron użytkownicy przeszli na naszą stronę internetową, oraz które podstrony na naszej stronie internetowej oglądali.

Niektóre z tych plików cookie, przesłanych w opisanym uprzednio celu, są wykasowywane z Państwa urządzenia po zamknięciu przez Państwa przeglądarki. Pozostałe mogą być przechowywane w okresie do 24 miesięcy od Państwa ostatniej wizyty na naszej stronie internetowej.

Możecie Państwo wyłaczyć tracking poprzez odwiedzenie strony Google Analytics:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout